- Een ronde is 5 km

- Verkeersvrij parcours 50% verhard en 50% onverhard

- Bevoorrading 2 maal per ronde